Düşünceler, Bilinç ve Bellek

Bizim için en güç problem, nöral mekanizmalarını bilmediğimiz bilinç, düşünce, bellek ve öğrenmeyi tartışmaktır. Serebral korteksin büyük bir bölümünün haraplanmasının şahıslarda düşünceyi kaldırmadığını; fakat genellikle çevreden haberdar olma derecesini azalttığını biliyoruz.

Her düşüncenin eş zaman olarak, beyin korteksi, talamus, limbik sistem, retiküler formasyon ve beyin sapının birçok bölgelerini ilgilendirdiği hemen hemen kesindir. Bazı kaba, basit düşünceler belki de tamamiyle alt merkezlerden doğar. Ağrı duyusu buna iyi bir örnektir. İnsanda korteksin elektriksel simülasyonu çok seyrek olarak hafif bir ağrı duygusu uyandırdığı halde, hipotalamus ve mezensefalonda bazı alanların uyarılması çok şiddetli ağrı yaratabilir. Öte yandan görmeyi ilgilendiren b,r çeşit düşünce modeli başlıca görme ile ilgili serebral korteksin varlığını gerektirir. Görme korteksinin kaybından sonra vizüel form ve renklerin algılanması tamamen kaybolur.

Bu nedenle, nöral aktivite terimleriyle düşünceleri şöyle tanımlayabiliriz, bir düşünce, belki de sinir sisteminin, başta serebral korteks, talamus ve  limbik sistem olmak üzere çeşitli bölgelerinin eşzaman  olarak ani uyarılması sonucudur. Buna, düşüncelerin holistik teorisi adı verilir. Limbik sistem, talamus ve retiküler formasyonda uyarılan bölgenin düşüncelerin genel doğasını saptaması olasıdır.  Böylece düşüncelerin haz, hoşnutsuzluk, ağrı rahatlık gibi temel duyu modaliteleri ve vücuttaki kaba lokalizasyonları ve öteki genel karakteristikleri belirlenir.

Öte yandan serebral korteks alanlarının uyarılması, duyuların vücuttaki lokalizasyonu, objelerin görme alanındaki yerlerinin saptanması gibi, düşüncenin ayrıntılı niteliklerini belirler. Böylece, bir beton blok duvarın dikdörtgen şekli ya da halının örgüsü gibi öteki ayırıcı karaktersizliklerin belirli zamanlarda bilinç düzeyine çıkması mümkün olur.

Bilinci, çevremizden ya da düşünce dizimizden sürekli olarak haberdar olma şeklinde tanımlayabiliriz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir