MEDULLA SPİNALİSİN PRİMER MOTOR KORTEKS VE NÜKLES RUBER TARAFINDAN UYARILMASI

nöronların motor kortekste vertikal kolonlar halinde organizasyonu bölüm 49 ve 60 da somatik duysal ve görme kortekslerindeki hücrelerin-ve belki de bütün öteki bölümlerindeki hücrelerin-vertikal hücre sütunları halinde organize olduğunu bildirmiştik. Aynı şekilde motor korteks hücreleri de vertikal sütunlar halinde organize olmuştur.. 025-1 mm çapındaki sütunların her birinde belki 50,000-150,000 nöron bulunur.

Sütunların herbirindeki hücreler bir ünite halinde görev yaparak, tek bir kası ya da sinerjistik kas grubunu stimüle ederler. Ayrıca hemen hemen bütün beyin korteksinde her bir hücre sütunundaki hücrelerin yerleşiminde altı ayrı tabaka görülür. Kortikospinal lifleri vere piramidal hücreler korteksin, yüzeyden başlıyarak, beşinci tabakasında bulunurlar ve sütununun 2-4. tabakalarında bulunan nöronlara giriş sinyalleri gönderirler. Altıncı tabaka da başlıca beyin korteksinin öteki bölgelerine bağlayıcı lifler gönderir.

Nöron sütunlarının ayrı ayrı fonksiyonları her bir sütundaki nöronlar, çeşitli kaynaklardan gelen şnformasyonlardan yararlanıp entegrasyon yapan bir işlem sistemi olarak sütununun çıkışını saptar. Buna ek olarak her sütun amplifikatör görevini de yaparak, çok sayıdaki piramidal lifin aynı kası ya da sinerjik görev yapan kasları eşzaman uyarmasını sağlar. Bu olay önemlidir, çünkü tek bir piramidal hücrenin uyarılması bir kası nadiren uyarabilir. Kas kontraksiyonunu sağlamak için, 50-100 piramidal hücrenin eşzaman olarak ya da hızla birbirini izleyen deşarjlar yapmasının gerektiği düşünülüyor.

Piramidal nöronlarla iletilen dinamik ve statik sinyaller kasa zayıf bir sinyal ulaştığı zaman kontraksiyon gücünün çok yavaş gelişmesi karakteristiktir. Buna karşın, ilk olarak kuvvetli bir sinyal gönderilirse, hızlı bir başlangıç kontraksiyonu gelişir, bunu izleyen çok daha zayıf bir sinyal kontraksiyonu uzun süre devam ettirmeye yeterli olur. Genellikle kas kontraksiyonları bu tarzda sağlanmaktadır. Bunu yapmak için her hücre sütunu iki ayrı piramidal hücre topluluğunu uyarır, bunlardan birine dinamik nöronlar çok daha yavaş deşarj yapmaya başlıyarak, kontraksiyonun gereken sürede devamı için, deşarjı bu yavaş hızda sürdürürler. Nükleus ruberdeki nöronlar da benzer dinamik ve statik karakteristikler gösterir; ancak, nükleus ruberde daha çok dinamik nöronlar, primer motor kortekste ise daha çok statik nöronlar bulunur. Bu dağılım belki de nükleus ruberin serebellumla sıkı işbirliği içinde bulunması gerçeğinden kaynaklanır. Bu bölümde daha sonra göreceğimiz gibi, serebellum istemli kas kontraksiyonlarının hızlı başlamasında önemli rol oynar.

Motor kortekste somatik duysak feed-back motor korteksten gelen sinir sinyalleri kasta kontraksiyonu yarattığı zaman, vücudun aktive edilen bölgesinden duysal sinyaller, motor korteksin hareketi sağlayan bölgesine geriye gönderilir. Bu somatik duysal sinyallerinçoğu kas mekiklerinden ya da o kasları örten derideki dokunma reseptörlerinden kaynaklanır. Genel olarak bu somatik sinyaller aşağıdaki şekilde pozitif feedbackle kas kontraksiyonunun şiddetlenmesine yol açar: kas mekiklerinde, füzimotor kas lifleri eğer bizzat geniş kas liflerinden daha fazla kasılırsa, uyarılan mekiklerden kalkan sinyaller motor korteksteki piramidal hücreleri daha fazla uyarırlar ve kaslara mekiklerle aynı düzeyde kontraksiyon sağlıyacak impluslar gönderilir. Eğer kas kontraksiyonu ile deri bir objeye, parmaklarla kavranan objenin etrafında olduğu gibi bastırılırsa, dokunma reseptörlerinden başlıyan sinyaller, kasların bir cismin elle kavranmasında görüldüğü gibi, kas kontraksiyonu daha da artar.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir