Motor Fonksiyonların Kortikal ve Serebellar Kontrolü – 2

İnsanda motor topografik harita motor korteksin insandaki topografik haritası aşağı sınıf hayvanlarınkinden çok daha farklıdır. Çünkü insanda, aşağı hayvanlarda bulunmayan iki önemli yetenek  gelişmiştir. Bunlarda elleri, başparmak ve parmakları kullanma yeteneği olağanüstü gelişerek yüksek el becerisi kazanılmıştır, konuşma için ağız dudak, dil ve yüz kasları kullanılmaktadır. Bu nedenle el, ağız ve yüz bölgeleri insan motor korteksinde yüksek derecede temsil edilmektedir. Penfield ve Rasmussen tarafından hazırlanan vücuttaki çeşitli kasalanlarının motor korteksteki haritaları görülmektedir. Bu insanda beyindeki cerrahi cerrahi girişimler sırasında motor korteksin  çeşitli alanlarını uyarma yoluyla çizilmiştir. Şekilde bütün primer korteksin yarıdan fazlasının ellerin ve konuşma kaslarının kontrolü ile ilgili oluşuna dikkat ediniz. Motor korteksteki bu alanların nokta nokta uyarılması, kasların tek tek hatta bazen tek bir kasın bir bölümünün kasılmasına neden olur. Öte yandan primer kotekste, daha düşük derecede bir temsile sahip olan , gövde alanının elektriksel simülasyonu genellikle bir kas grubunun kontraksiyonunu sağlar.

Suplementer Motor Alan

Ms2 alanı frontal lobun medial yüzünde primer motor korteksin biraz önünde yerleşik suplementer motor alanıdır. Kas kontraksiyonu yaratabilmek için, bu alana primer motor alandakinden oldukça yüksek şiddetteki elektriksel uyaranların uygulanması gerekir. Bir çok kasların kordine kontraksiyonlarını ilgilendiren hareketler de, primer alanın yarattığı çok ince hareketlerden farklıdır. Ayrıca , hareketlerin bir çoğu tek değil çift taraflıdır. Çoğu kez, gövde ve ekstremitlerin proksimal bölümlerinde gelişen kontraksiyonlar hayvanın özgün durumlara geçmesini sağlar. Başın döndürülmesi, gözlerin hareketi, konuşma ve esneme gibi hareketler gelişebilir.

Premotor alanın uyarılmasıyla gelişen bileşik hareketler

Premotor alanın uyarılması çoğu kez kas gruplarının komplike kontraksiyonlarına neden olur. Bazen ses çıkarılır ya da bacakların ileri geri hareketleri, gözlerin koordine hareketleri, çiğnemr, yutma ya da vücudun bir kısmının çeşitli durumlarda bükülmesi gibi hareketler görülür. Bazı nörofizyologlar bu alana, motor asosyasyon alanı adı vererek, birçok kasların eşzaman, kordine hareketlerini kontrol yetenğinde olduğunu kabul ederler. Gerçekten aşağıdaki nedenlerle böyle bir fonksiyon için organize edildiği düşünülebilir: Paryetal loptaki duysal asosyon alanına uzun subkortikal nöronal bağlantılar verir;  primer motor kortekse bağlıyan, talamusa bitişik alanlarla bağlantılıdır; ve bunlardan daha da önemlisi, her iki alanda serebellum ve bazal gangliyonların her ikisiyle  de direkt bağlantılarının yoğunludur. Bu alanlar da talamus yoluyla, primer motor alanla feedback ilişkilidir.

Broca alanı ve konuşma primer motor korteksin hemen önünde, sylivus yarığının hemen üstündeki premotor alanın küçük bir parçası “kelime oluşturulması”  olarak işaretlenmiştir.  Bunun haraplanması insanın ses çıkarmasını engellemez, fakat şahsın evet, hayır gibi basit kelimelerden başka kelimeleri tam söylemesi mümkün olmaz. Bunlarla bağlantılı başka bir kortikal alan da solunum fonksiyonunu ayarlayarak, konuşma sırasında ses bantlarının solunumla aktivasyonlarını ağız ve dil hareketriyle eşzaman olarak yürütür. Böylece, broca alanıyla ilgili premotor aktivitelerin ileri derecede kompleks olduğu görülüyor

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir