Serebellumden Çıkış Sinyalleri

Serebellumun Derin Çekirdekleri ve Efferent Yollar Serebellum kitlesi içinde derin serebellar çekirdek grubu bulunur: Dentatus, interpozitus fastiğii çekirdekleri, Bütün bu derin serebellar çekirdekler farklı iki kaynaktan sinyal alırlar: Serebellar korteks ve serebelluma gelen giriş sinyalleri hemen ayrılarak iki doğrultuda ilerler: doğrudan derin çekirdeklerden birine ve önce ilgili serebellar korteksin derin çekirdeğin üstündeki alana, oradan da kısa bir süre sonra tekrar aynı derin çekirdeğe. Böylece serebelluma gelen bütün giriş sinyalleri nihayet derin çekirdeklere ulaşır. Bunu daha sonra ayrıntılı şekilde tartışacağız.

Serebellumdan şekil 53-13’de gösterildiği gibi, üç ana efferent yol çıkar: Bir yol, serebellar hemisfer korteksinin yan bölgesinden başlıyarak, nükleus dentatusa ve oradan talamusun ventrolateral ve ventroanterior çekirdeklerinden serebral kortekse ulaşır. Bu yol beyin korteksinden başlatılan “istemli” motor aktivitenin koordinasyonuna yardım eder.

Serebellumun orta yapılarından (vermis) kaynaklanarak nükleus fastigii yoluyla beyin sapının bulbus ve pons bölgelerine geçer. Bu devre, denge apareyi ile sıkı ilişkili olarak görev yapar ve dengenin kontrolüne yardımcı olur, aynı zamanda, beyin sapındaki retiküler formasyonla da işbirliği yaparak vücudun durumla ilgili davranışlarının denetiminde yardımcı olur. Bu konu önceki bölümde denge ile ilişkili olarak tartışıldı.

Serebellar hemisferin ara bölgesinden (lateral bölge ile vermis arasında) kaynaklanan bu yol da daha sonra nükleus interpozitustan talamusun ventrolateral ve ventroanterior çekirdekleriyle serebral kortekse, talamusun ventrolateral ve ventroanterior çekirdekleriyle serebral kortekse, talamusun orta çizgideki birçok yapılarına ve oradan bazal gangliyonlara, ve nükleus rubere, beyin sapının üst bölümündeki retiküler formasyona. Bu devrenin başlıca ekstremitelerin periferik bölümlerindeki, özellikle eller, el ve ayak parmaklarındaki agonist ve antagonist kasların resiprok kasılmalarını koordine ettiğine inanılmaktadır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir