SEREBELLUMUN HAREKETLERİN KONTROLÜNDEKİ FONKSİYONU

SEREBELLUMUN HAREKETLERİN KONTROLÜNDEKİ FONKSİYONU

SEREBELLUMUN HAREKETLERİN KONTROLÜNDEKİ FONKSİYONU

serebellum motor kontrolde, ancak sinir sisteminden başka bir yerde başlatılan motor aktivite ile bağlantılı görev yapar. Bu aktiviteler medulla spinaliste, retiküler formasyon, bazal gangliyonlar ya da beyin kabuğu alanlarından kaynaklanmış olabilir. Biz ilk olarak serebellumun medulla spinalis ve alt beyin sapıyla durum ve dengeyi kontrol için işbirliğini; daha sonra da motor korteksle birlikte istemli hareketlerin kontrolünde oynadığı rolü tartışacağız.

SEREBELLUMUN MEDULLA SPİNALİS VE BEYİN SAPIYLA BİRLİKTE DENGE İLE İLGİLİ HAREKETLERİ KONTROL FONKSİYONU

serebellum filogenetik olarak hemen hemen vestibüler apareyle aynı zamanda belirmiştir. Bundan başkai önceki bölümde gördüğümüz gibi serebellumun flokkülonodüler loplarının kaybı dengeyi ileri derecede bozar. Şimdi şu soruyu sormalıyız, serebellum dengede beyin sapının yürütemeyeceği, hangi rolü oynar ? Burada verilecek cevabın önemli bir anahtarı, serebellar fonksiyon bozukluğu gösteren şahısların dengelerinin, sakin durumdan çok, hızlı hareketleri yaparken bozulmasıdır. Bu olay, serebellumun özellikle vestibüler aparey gibi, vücut durumunda hızlı değişikler olduğu sırada agonist ve antagonist kasların kontraksiyonları arasındaki dengenin kontrolünde, önemli bir rolü olduğunu telkin eder-Bu dengenin kontrolünde en büyük problemlerden biri, vücudun çeşitli parçalarından gelen durumla ilgili ve kinestetik sinyallerin beyne ulaşması için süredir. Spinoserebellar sistemde olduğu gibi en hızlı, saniyede 100 metre ileten duysal yollarda bile, ayaktan başa implus iletisinde 15-20 milisaniyelik bir gecikme olur. Hızlı koşan bir şahıs bu zaman içinde 25cm kadar bir yol alır. Bu nedenle, hızlı hareketin herhangi bir anında beynin, vücudun çeşitli bölümlerinin kesin durumunu bilmesi olanağı yoktur.

Öte yandan, uygun nöronal devrelerle, serebellum ya da beynin öteki bölgelerinin vücudun bir bölümünün hareket hızı ve yönünü öğrenerek, 15-20 saniye sonra vücut bölümlerinin hangi durumda bulunacağı  kestirmesi ne olacağını bilmesi mümkün olurç Bunun serebellumun başlıca fonksiyonlarıdan biri olduğu kabul ediliyor.

Serebellumun nöronal devreleriyle ilgili olarak, daha önce tartışıldığı gibi, vücudun  somatik alanlarından, özellikle kaslar, eklemler ve deri yüzeyinden gelen informasyonlar vestibüler çekirdekler yoluyla, beyin sapına ve serebellumun daha eski alanlarına gider. Bu alanlardan flokkülonodüler lobo dorsal ve ventral spinoserebellar yollarla, retiküloserebellar yollardan da vermis ve serebellumun intermedie alanlarına informasyonlar gelir. Flokkülonodüler loplara da ancak birkaç santimetre ötede yerleşik bulunan vestibüler apareyden, informasyonların ulaşması bir mili saniyeden fazla gecikmez.

Bu nedenle, denge kontrolünde son derece hızlı iletilen vestibüler informasyonların tipik bir feedback devresi oluşturduğu sanılmaktadır. Böylece çok hızlı hareketler sırasında hareket yönü değiştiği zaman postüral motor sinyallerde, dengenin devamı için gerekli düzeltmeler hemen hemen anında yapabilmektedir. Vücudun periferik alanlarından gelen feedback sinyaller de serebelluma uzun gecikme ile ulaşsalar bile, serebellumun vücuttaki ilgili bölümlerin her an için durumlarını hesaplayıcı fonksiyonuna belki de yardımcı olmaktadırlar.

“SEREBELLUMUN HAREKETLERİN KONTROLÜNDEKİ FONKSİYONU” için 1 yorum

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir