Spinal motor nöronların stimülasyonu

Şekil 53 7 de beyinden gelen çeşitli motor traktusların ön motor nöronlar üzerindeki projeksiyonu gösterilmiştir. Kortikospinal ve rubrospinal traktuslar yan kordonların dorsal bölümlerinde yer almakla ve liflerinin çoğu medulla spinalis gri maddesinin orta bölümündeki ara nöronlarda sonlanmaktadır. Bu özellikle omuriliğin gövde, bacak ve kol bölümleri için doğrudur. Buna karşın, omurilikte el ve parmakların temsil edildiği servikal genişlemede (intumesensia servikalis) eller ve parmakları inerve eden motor nöronlar hemen tamamen ön boynuzların lateral bölümünde bulunurlar. Çok sayıda kortikospinal ve rubrospinal lif doğrudan ön motor nöronlarda sonlanarak, kas kontraksiyonunu aktivite edecek direkt bir yol oluşturur. Bu, primer kortekste, el, başparmak ve öteki parmakların hareketleri için çok ileri derecede temsil niteliğinin bulunuşu gerçeğine uymaktadır. Medulla spinalis merkezlerinin uyarılmasıyla yaratılan modelleri bölüm 51’den hatırlanacağı gibi, duysal sinir stimülasyonu ile medulla spinalis belirli refleks modellerindeki hareketleri yaratır. Bu modellerin çoğu, beyinden gelen impluslarla ön boynuzun motor nöronlar uyarıldığı zaman da önemlidir. Örneğin, gerilme refleksi daima işler ve beyinden başlatılan motor hareketlerin sönmesine yarımcı olur. Hiç değilse kısmen, kas kontraksiyonlarının Bölüm 51’de tanımlanan ve servokontrol mekanizmasında rol oynar. Ayrıca, beyin sinyali bir agonist kası uyardığı zaman antogonosit kasa da eşzaman olarak zıt bir sinyalin gönderilmesi gerekmez; bu iletiyi medulla spinaliste daima mevcut olan ve antagonist kas çiftlerinin fonksiyonlarını koordine eden, resiprok innervasyon devreleri başarır.

Nihayet, geri çekme, ayak basma, yürüme, tırmalama, durum mekanizmaları vb. öteki refleks mekanizmalarının bazı kısımları beyinden başlıyan ”emir” sinyalleri ile aktive olur. Böylece beyinden kaynaklanan çok basit sinyaller, hiç değilse teorik olarak, normal motor aktivitelerin bir çoğunu, özellikle yürüme ve vücudun durumla ilgili çeşitli davranışlarını yönetebilir.

Motor Korteksteki Lezyonların Etkiler-”İnme”

Motor korteks sık olarak, özellikle ”inme” denen yaygın bir anormallikle hasara uğrar. Kan damarlarının yırtılmasıyla beyin kanaması ya da beyni besleyen büyük damarlardan birinin trombozu sonucu gelişen bu sendromda korteksin kan akımı kesilmiştir. Hayvanlarda motor korteksin çeşitli bölümlerini ayrı ayrı çıkarma deneyleri de yapılmıştır.

 Primer Motor Korteksin (Piramidal Alanın) Çıkarılması. Maymunda primer motor korteksin çok küçük bir bölümü, dev Betz piramidal hücrelerini içeren alanın çıkarılması o bölümde temsil edilen kasların paralizisine neden olur. Eğer daha altta bulunan nukleus kaudatus ve komşu premotor alan haraplaşmamışsa, kaba durum hareketleri yapılabildiği halde, hayvan ekstremitelerin distal segmentlerinin, özellikle ellerin ve parmakların ince hareketlerini istemli olarak kontrol edemez. Bu kasların kendilerinin kasılamadığı anlamına gelmez, fakat hayvanın ince ince hareketleri kontrol kabiliyetinin kaybolduğunu gösterir.

Bu sonuçlardan, piramidal alanın, ince kontrol edilen, özellikle el ve parmak hareketlerinin istemli olarak başlatılması için, mutlaka gerekli olduğu anlaşılır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir